[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Hoan Hỷ Mừng Máy Chủ Mới | Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018
Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018

Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018

Sự kiện

Trang chủ > Sự kiện > [Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Hoan Hỷ Mừng Máy Chủ Mới

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Hoan Hỷ Mừng Máy Chủ Mới

Nhằm giúp đỡ chư vị Chủ Công có thêm bước đà trên con đường chinh phục thien hạ. Tại hạ xin được giới thiệu Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Hoan Hỷ như gửi đến chút hành tranh trợ lực chư vị Chủ Công, cụ thể như sau:

 

Chuỗi Sự Kiện

7 Ngày Hoan Hỷ - Mừng máy chủ Mới

 

Tại giao diện chính của game chọn -> Biểu Tượng 7 Ngày

Trong 7 ngày đầu mở máy chủ, quý Chủ Công sẽ nhận được phần thưởng khi hoàn thành các yêu cầu tùy theo từng sự kiện tương ứng với ngày đó như sau:

 

I. Ngày 1 - Thần Trang Tím

1. Cuồng Đua Cấp

- Mô tả: Đạt Cấp Độ nhất định sẽ nhận thưởng

- Phần Thưởng: Trang bị theo cấp độ nhân vật

2. Phụ Bản Đội

- Mô tả: Tham Phụ Bản Đội để nhận thưởng theo số lần khiêu chiến

- Phần Thưởng: Kim Cương

3. Khiêu Chiến Tinh Anh

- Mô tả: Vượt ải phụ bản Tinh Anh tương ứng để nhận thưởng

- Phần Thưởng: Vé Quét

4. Nhận Miễn Phí

- Mô tả: Nhận thưởng ngay khi đăng nhập

- Phần Thưởng: Triệu hồi lệnh x10

5. Giá ưu đãi ngày

- Mô tả: Ưu đãi giảm giá các vật phẩm với giá cực rẻ

- Vật phẩm: Viên thể lực nhỏ x3 - giá 50 KC

 

II. Ngày 2 - Thần Tướng Tím

1. Tướng Quân

- Mô tả: Vượt phụ bản, tùy theo số sao nhận được khi vượt phụ bản sẽ nhận thưởng tương ứng

- Phần Thưởng: Quà Tướng Tím

2. Cấp Cường Hóa

- Mô tả: Cường hóa trang bị đến cấp độ nhất định dể nhận thưởng

- Phần Thưởng: Túi tiền đồng

3. Đánh Hết Mình

- Mô tả: Chiến đấu trong đấu trường để nhận thưởng theo số lần khiêu chiến

- Phần Thưởng: Điểm Vinh Dự

4. Nhận Miễn Phí

- Mô tả: Đăng nhập sẽ nhận

- Phần Thưởng: Cang Kiếm x1

5. Giá ưu đãi ngày

- Mô tả: Ưu đãi giảm giá các vật phẩm với giá cực rẻ

- Vật phẩm: Viên tinh lực x3 - giá 60 KC

 

III. Ngày 3 - Thần Khí Đá

1. Tinh Quang

- Mô tả: Ghép đá đạt cấp độ tương ứng sẽ nhận thưởng

- Phần Thưởng: Nến ước

2. Nhiệm Vụ Bang

- Mô tả: Hoàn thành nhiệm vụ Bang theo số lần để nhận thưởng

- Phần Thưởng: C.Hiến Bang

3. Vua Leo Tháp

- Mô tả: Vượt tháp thí luyện đến tầng nhất định để nhận thưởng

- Phần Thưởng: Đá may mắn

4. Nhận Miễn Phí

- Mô tả: Đăng nhập vào giao diện sự kiện sẽ nhận

- Phần Thưởng: Hộp thần khí Tím

5. Giá ưu đãi ngày

- Mô tả: Ưu đãi giảm giá các vật phẩm với giá cực rẻ

- Vật phẩm: Túi đá lv5 x1 - giá 200 KC

 

IV. Ngày 4 - Tăng Sao Tướng

1. Cấp sao tướng

- Mô tả: Nâng cấp sao Tướng đạt cấp nhất định sẽ nhận thưởng

- Phần Thưởng: Đá tăng sao tướng

2. Tăng cấp tướng

- Mô tả: Tăng cấp tướng đạt đến lv nhất định sẽ nhận thưởng

- Phần Thưởng: Viên đổi tướng Cam

3. Đoạt Thần Khí

- Mô tả: Cướp thần khí để nhận thưởng theo số lần cướp

- Phần Thưởng: Hộp thần khí Lam

4. Nhận Miễn Phí

- Mô tả: Đăng nhập vào giao diện sự kiện để nhận

- Phần Thưởng: Đá Tẩy x300

5. Giá ưu đãi ngày

- Mô tả: Ưu đãi giảm giá các vật phẩm với giá cực rẻ

- Vật phẩm: Đá Cường Hóa x5000 + Vàng x1000k - giá 300 KC

 

V. Ngày 5 - Dưỡng Pet

1. Săn bảo tàng

- Mô tả: Dùng tàng bảo đồ để dào bảo, nhận thưởng theo số lần đào bảo

- Phần Thưởng: Trứng Pet ngẫu nhiên

2. Vận tiêu Bang

- Mô tả: Vận tiêu Bang để nhận thưởng theo số lần vận tiêu

- Phần Thưởng: Phù tăng phẩm Pet

3. Dưỡng Pet

- Mô tả: Dưỡng Pet đạt đến cấp độ nhất định để nhận thưởng

- Phần Thưởng: Linh Phách Pet

4. Nhận Miễn Phí

- Mô tả: Đăng nhập vào giao diện sự kiện sẽ nhận thưởng

- Phần Thưởng: Trứng Pet ngẫu nhiên x20

5. Giá ưu đãi ngày

- Mô tả: Ưu đãi giảm giá các vật phẩm với giá cực rẻ

- Vật phẩm: Bảo đồ Cao x5 + Bảo đồ Thần Bí x3 - giá 400 KC

 

VI. Ngày 6 - Tướng Hồn

1. Mạo hiểm

- Mô tả: Tham gia Viễn Chinh để nhận thưởng theo số lần khiêu chiến

- Phần Thưởng: Đá Tẩy

2. Vua Đá

- Mô tả: Ghép thành công đá đạt cấp độ nhất định để nhận thưởng

- Phần Thưởng: Bảo đồ Thần Bí

3. Bí cảnh

- Mô tả: Tham gia Bí Cảnh để nhận thưởng theo số lần tham gia

- Phần Thưởng: Đá Cường Hóa

4. Nhận Miễn Phí

- Mô tả: Đăng nhập vào giao diện sẽ nhận

- Phần Thưởng: Đá tăng sao tướng x10

5. Giá ưu đãi ngày

- Mô tả: Ưu đãi giảm giá các vật phẩm với giá cực rẻ

- Vật phẩm: Quà tướng Cam x10 + Mảnh nhân vật x10 - giá 600 KC

 

VII. Ngày 7 - Tướng Vàng

1. Vua Chiến Lực

- Mô tả: Tăng Chiến Lực đến mốc nhất định để nhận thưởng

- Phần Thưởng: Quà tướng Tím

2. Bang Anh Hùng

- Mô tả: Sở hữu Tướng càng nhiều, sẽ nhận thưởng theo số Tướng sở hữu

- Phần Thưởng: Chìa Vàng

3. Dưỡng Pet

- Mô tả: Tăng Sao Pet đạt đến số sao nhất định sẽ nhận thưởng

- Phần Thưởng: Rương Vàng

4. Nhận Miễn Phí

- Mô tả: Đăng nhập vào giao diện sự kiện sẽ nhận thưởng

- Phần Thưởng: Ngân Thương x1

5. Giá ưu đãi ngày

- Mô tả: Ưu đãi giảm giá các vật phẩm với giá cực rẻ

- Vật phẩm: Quà Tướng Siêu x10 - giá 2000 KC

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Chủ Công trên con đường chinh phục thiên hạ !

====================================================

Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Hợp Kích 36 thế, Xưng Đế Thiên Hạ.

Được vận hành bởi đội ngũ Ngộ Không Truyền Kỳ, Lục Địa Huyền Bí, Thần Kiếm 3D - Hardcore SohaGame

Tải Game: nguhotuong.vn/download

Fanpage: fb.com/tieutieunguhotuong

Đại Bản Doanh: fb.com/groups/381855808922931

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 nhánh 1

 

 

Game SG140