[ Thông Báo ] Bảo trì cổng nạp thẻ sáng ngày 30/11 | Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018
Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018

Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018

Nhân sĩ cần hỗ trợ ?

Tin tức

Trang chủ > Tin tức > [ Thông Báo ] Bảo trì cổng nạp thẻ sáng ngày 30/11

[ Thông Báo ] Bảo trì cổng nạp thẻ sáng ngày 30/11

Quý Chủ Công thân mến. Vào sáng mai ngày 30/11 Ban Quản Trị sẽ tiến hành bảo trì định kỳ hệ thống cổng thanh toán 

Thời gian bảo trì: từ 2h00 đến 2h30 sáng ngày 30/11 

Trong thời gian bảo trì, quý Chủ Công sẽ không thể nạp vào game

Sau khi bảo trì hoàn tất quý Chủ Công sẽ có thể nạp trở lại bình thường

Mong Chủ Công thông cảm cho sự bất tiện này 

Hiền Muội.

Game SG140