[Tính Năng] Hệ Thống Cường Hóa | Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018
Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018

Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018

Cẩm nang

Trang chủ > > [Tính Năng] Hệ Thống Cường Hóa

[Tính Năng] Hệ Thống Cường Hóa

Chư vị Chủ Công thân mến !

Chu du trong thiên hạ, ngoài chiêu mộ những vị tướng tài ba chắc hẳn không thể thiếu rèn luyện binh khí khi ra trận. Người đời có câu, tướng tài luôn đi kèm với khí giới cùng ngựa tốt. Chính vì vậy Tăng cường sức mạnh cho trang bị, cường hóa, tăng sao, khảm phù, tẩy trang bị, tất cả đều nằm trong tính năng Hệ Thống Cường Hóa của Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng.

 

I. Giới Thiệu

- Là tính năng tăng cường sức mạnh cho trang bị, tăng mạnh các chỉ số cộng thêm nâng cao chiến lực cho toàn bộ tướng.

- Hệ thống cường hóa Gồm có 4 tính năng chính là: Cường Hóa Trang Bị, Tăng Sao, Tẩy và Khảm Phù

- Tại gia diện chính chọn Dưỡng -> Cường hóa để vào giao diện hệ thống cường hóa

Chọn "Dưỡng" -> "Cường hóa"

 

II. Hệ Thống Cường Hóa

1. Cường Hóa Trang Bị

- Tại giao diện Cường Hóa chọn Cường Hóa để tiến hành cường hóa trang bị

- Cần chọn Tướng và trang bị muốn Cường Hóa

- Cường Hóa trang bị tiêu hao Vàng và Đá Cường Hóa

- Cường hóa thành công, trang bị sẽ tăng mạnh chỉ số cùng chiến lực cho Tướng mang trang bị

* Quy Tắc

 

2. Tẩy Trang Bị

- Tại giao diện Cường Hóa chọn Tẩy để tiến hành Tẩy Trang Bị

- Cần chọn Tướng và trang bị muốn Tẩy

- Tẩy trang bị sẽ có 3 lựa chọn bao gồm 

Tẩy Thường: Tốn đá tẩy x5

Tẩy Vàng: Tốn đá tẩy x4 + Vàng

Tẩy Kim Cương: Tốn đá tẩy x3 + Kim Cương

- Có thể chọn Tẩy 1 hoặc nhiều lần, trang bị sau khi tẩy nếu ưng ý có thể chọn Lưu để lưu lại thuộc tính sau khi Tẩy

- Tẩy thành công, trang bị sẽ tăng mạnh chỉ số cùng chiến lực cho Tướng mang trang bị

* Quy Tắc

 

3. Khảm Phù

- Trang bị có thể Khảm Phù để thêm vào các thuộc tính tùy chọn cho trang bị

- Tại giao diện Cường Hóa chọn Phù để tiến hành Khảm Phù cho trang bị.

- Phù dùng để Khảm vào trang bị có nhiều loại với các thuộc tính cộng thêm khác nhau. Có thể tìm kiếm Phù tại Tế Đàn

- Ấn chọn vào Phù tai giao diện trang bị phù để khảm vào trang bị

- Ấn vào phù đã khảm trên trang bị có thể gỡ bỏ phù

- Mỗi loại Phù sẽ cộng một thuộc tính khác nhau.

- Phù phẩm chất càng cao, thuộc tính cộng thêm càng lớn từ lục -> tím -> cam

- Có thể trực tiếp xong tổng thuộc tính mà phù mang lại sau khi khảm Phù vào trang bị

 

4. Tăng Sao Trang Bị

- Trang bị có thể Tăng Sao để trực tiếp tăng mạnh chỉ số cơ bản cũng như kích hoạt các thuộc tính mà cấp sao mang lại

- Tại giao diện Cường Hóa -> chọn Tăng Sao để tiến hành tăng sao Trang Bị

 

- Tăng sao Trang Bị cần Tinh Túy và Đá tăng sao tương ứng

- Tùy theo phẩm chất của trang bị sẽ yêu cầu Tinh Túy khác nhau (VD: trang bị đỏ sẽ cần tiêu hao Tinh Túy đỏ)

 

- Nâng cấp sao thành công sẽ tăng mạnh chỉ số thuộc tính cơ bản của trang bị và kich hoạt hiệu ứng cộng thêm tùy theo cấp bậc số sao mang lại

- Trang bị có cấp sao càng cao, thuộc tính cộng thêm càng lớn, chiến lực mang lại càng nhiều.

 

====================================================

Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Hợp Kích 36 thế, Xưng Đế Thiên Hạ.

Được vận hành bởi đội ngũ Ngộ Không Truyền Kỳ, Lục Địa Huyền Bí, Thần Kiếm 3D - Hardcore SohaGame

Tải Game: nguhotuong.vn/download

Nạp Thẻ: nap.nguhotuong.vn

Fanpage: fb.com/tieutieunguhotuong

Đại Bản Doanh: fb.com/groups/381855808922931

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 nhánh 1

Game SG140