[Tính Năng] Hợp Kích - Xuất Chiêu Bí Truyền | Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018
Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018

Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Game chiến thuật đỉnh cao 2018

Nhân sĩ cần hỗ trợ ?

Cẩm nang

Trang chủ > > [Tính Năng] Hợp Kích - Xuất Chiêu Bí Truyền

[Tính Năng] Hợp Kích - Xuất Chiêu Bí Truyền

Hợp kích xuất chiêu là một trong những tính năng nội bật bậc nhất trong Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng, cho phép quý chủ công cùng lúc kết hợp các chiêu thức của các Tướng với nhau. Từ đó linh hoạt biến hóa các trận hình theo từng chiến thuật cụ thể, hơn thế nữa nếu chọn đội hình xuất chiến với các combo hợp kích chuẩn xác có thể kết hợp thành đội hình siêu mạnh tiêu biểu, mang đến những trận thắng ngoạn mục. 

Gần như tất cả tướng trong game đều có các combo hợp kích với nhau. Nếu 2 hoặc 3 tướng có Combo Hợp Kích khi ra trận thì khi Chủ Tướng của Hợp Kích đó đầy nộ sẽ xuất chiêu bí truyền là chiêu thức nâng cấp kết hợp toàn bộ chiêu thức của các tướng còn lại. Nếu sử dụng chuẩn xác sẽ dẫn đến liên kích combo cực kì đẹp mắt, khẳng định tài năng điều binh khiển tướng của chư vị Chủ Công. Nhưng các Chủ Công đừng quên trong trận chiến chỉ có Chủ Tướng của Hợp Kích mới có thể xuất chiêu, vì thế hãy cẩn trọng sắp xếp vị trí sao cho hợp lý để tận dụng tối đa sức mạnh của bộ Hợp Kích Xuất Chiêu. Sau đây tại hạ xin được giới thiệu sơ qua về tính năng Hợp Kích cực kì quan trọng trong Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng.

 

I. Giới Thiệu

1. Mô Tả

- Hợp Kích Xuất Chiêu cho phép chủ công kết hợp chiêu thức của 2 hoặc 3 tướng xuất chiến trong trận hình ra chiêu thức hợp kích

- Tại giao diện Kỹ Năng Tướng có thể xem chiêu thức Hợp Kích của các Tướng

 

2. Cách Thức Hợp Kích - Xuất Chiêu Bí Truyền

Yêu Cầu: Trên trận hình cần có những tướng xuất chiêu hợp kích với nhau.

Tại giao diện trận hình có thể xem các Tướng với Bộ Chiêu Hợp Kích đã lên trận đầy đủ hay chưa bằng cách nhấp vào biểu tượng Hợp Kích

- Khi các Tướng Hợp Kích đã ra trận đầy đủ, có thể vào chiến đấu để xuất chiêu hợp kích

Lưu ý:

- Chỉ có Chủ Tướng của Hợp Kích mới có thể Xuất Chiêu Hợp Kích

- Chủ Tướng đầy nộ sẽ xuất chiêu Hợp Kích yêu cầu các tướng còn lại của bộ hợp kích vẫn còn sống

- Nếu 1 trong các tướng của bộ Hợp Kích tử trận, chiêu thức hợp kích sẽ không thể thi triển

Ví dụ Bộ Hợp Kích - Bí Truyền Long Phụng của Lữ Bố Điêu Thuyền

- Chiêu Thức Hợp Kích được thi triển với Điều Kiện sau:

- Lữ Bố Đầy Nộ và có mặt Điêu Thuyền trong đội hình (điêu thuyền tử trận sẽ không thể kích hoạt hợp kích)

Hợp Kích Bí Truyền Long Phụng của Lữ Bố Điêu Thuyền

 

3. Các Bộ Hợp Kích đáng chú ý

Quần Hùng

- Hợp Kích Bí Truyền Long Phụng

Chủ Tướng Xuất Chiêu: Lữ Bố

Phó Tướng cần để Kích Hoạt: Điêu Thuyền

 

Ngô Quốc

- Hợp Kích Bí Truyền Xích Bạo

Chủ Tướng Xuất Chiêu: Chu Du

Phó Tướng cần để Kích Hoạt: Tiểu Kiều

 

Ngụy Quốc

- Hợp Kích Bí Truyền Sơn Hà Tịch

Chủ Tướng Xuất Chiêu: Tào Tháo

Phó Tướng cần để Kích Hoạt: Quách Gia

 

 

Thục Quốc

- Hợp Kích Bí Truyền Vạn Trượng

Chủ Tướng Xuất Chiêu: Quan Vũ

Phó Tướng cần để Kích Hoạt: Lưu Bị - Trương Phi

 

II. Danh Sách các Chiêu Thức cùng bộ Tướng Hợp Kích

 

Chủ TướngPhó TướngThông Tin Chiêu Thức Hợp Kích
Tào Tháo
Quách Gia
Gây sát thương vật công 149% cho toàn bộ kẻ địch, 40% giảm 20 điểm nộ khí, 25% hút HP, tăng cho tất cả tướng phe ta 20% sát thương và chính xác duy trì trong 2 hiệp [Tào Tháo xuất chiêu]
Tư Mã Chiêu
Tào Nhân
Gây sát thương Ma công 149% cho toàn bộ kẻ địch, Giảm 15% song phòng, 15% gây choáng duy trì trong 2 hiệp [Do Tư Mã Chiêu xuất chiêu]
Hạ Hầu Uyên
Hạ Hầu Đôn
Gây sát thương vật công 301% cho 1 hàng kẻ địch, 60% giảm 10 điểm nộ khí, 40% gây choáng duy trì trong 2 hiệp [Do Hạ Hầu Đôn xuất chiêu]
Tư Mã Ý
Giả Hủ
Gây sát thương Ma công 197% cho kẻ địch hàng ngang, tỷ lệ bạo tăng 55%, Tăng 20% song phòng cho bản thân, duy trì 2 hiệp [ Do Tư Mã Ý xuất chiêu]
Trương Liêu
Trương Hợp
Múa kiếm khí gây 144% sát thương vật công cho toàn bộ địch, 30% giảm 20 điểm nộ khí, Giảm 18% song phòng cho mục tiêu, duy trì trong 2 hiệp [Do Trương Liêu xuất chiêu]
Hứa Chữ
Điển Vi
Gây sát thương Vật công 287% cho 1 hàng địch, vào trạng thái vô địch duy trì 1 hiệp, hồi 250% HP cho bản thân [ Do Điển Vi xuất chiêu]
Chân Cơ
Thái Văn Cơ
Hồi HP cho đồng đội bằng 143% công của bản thân, 100% xóa hiệu ứng xấu [ Do Chân Cơ xuất chiêu]
Quan Vũ
Trương Phi
Lưu Bị
Gây sát thương vật công 149% cho toàn bộ kẻ địch, 50% giảm 40 điểm nộ khí, bản thân tăng 30% sát thương , tăng thêm 30% bạo kích và chính xác duy trì trong 2 hiệp [Quan Vũ xuất chiêu]
Gia Cát Lượng
Khương Duy
Gây sát thương Ma công 214% cho hàng trước địch, 80% giảm 20 điểm nộ khí, 35% gây choáng duy trì trong 1 hiệp [Gia Cát Lượng xuất chiêu]
Mã Siêu
Ngụy Diên
Gây sát thương vật công 400% cho 1 kẻ địch, tăng thêm 50% bạo kích, gây thêm 200% sát thương cho tướng thấp HP nhất của địch [ Mã Siêu xuất chiêu]
Bàng Thống
Từ Thứ
Gây sát thương Ma công 149% cho toàn bộ kẻ địch, tỷ lệ gây ra hiệu ứng cháy 70%, giảm song phòng 30% duy trì 2 hiệp [Bàng Thống xuất chiêu]
Triệu Vân
Hoàng Trung
Gây sát thương vật công 287% cho 1 hàng dọc, Có tỷ lệ 50% hồi 40 nộ khí. Giảm sát thương team địch 20%, duy trì 2 hiệp [Triệu Vân xuất chiêu]
Pháp Chính
Hoàng Nguyệt Anh
Gây sát thương Ma công 190% cho 1 hàng địch phía sau, tăng 15% công cho toàn bộ phe ta, duy trì 2 hiệp [ Pháp Chính xuất chiêu]
Quan Ngân Bình
Trương Tinh Thái
Gây sát thương vật công 197% cho 1 hàng địch trước, Song phòng bản thân tăng 55%. Thêm 30% khả năng kháng bạo cho toàn bộ tướng phe ta, duy trì 2 hiệp [Quan Ngân Bình xuất chiêu]
Tôn Kiên
Cam Ninh
Gây sát thương vật công 342% cho kẻ địch 1 hàng , Xóa tất cả trạng thái hỗ trợ của hàng dọc team địch Tăng 30% song phòng và công cho toàn bộ tướng phe ta, duy trì trong 2 hiệp [Tôn Kiên kích hoạt]
Chu Du
Tiểu Kiều
Gây sát thương Ma công 149% cho toàn bộ kẻ địch, 100% gây hiệu ứng cháy,tăng 30% công và chính xác, 15% gây choáng duy trì trong 2 hiệp [Chu Du kích hoạt]
Lữ Mông
Lục Tốn
Gây sát thương vật công 206% cho 1 hàng kẻ địch sau,70% gây ra hiệu ứng Cháy, Giảm 35% song phòng cho team địch, duy trì trong 2 hiệp [Do Lữ Mông xuất chiêu]
Thái Sử Từ
Tôn Sách
Gây sát thương vật công 206% cho 1 hàng sau kẻ địch, 50% giảm 20 điểm nộ khí, Tăng 30% chính xác và bạo kích duy trì trong 2 hiệp [Do Thái Sử Từ xuất chiêu]
Lỗ Túc
Tôn Quyền
Gây sát thương Ma công 206% cho kẻ địch hàng trước, tăng 20 điểm nộ khí cho 2 tướng bất kỳ bên ta [Lỗ Túc kích hoạt]
Tôn Thượng Hương
Bộ Luyện Sư
Gây sát thương vật công 197% cho 1 hàng sau kẻ địch, 70% giảm 10 điểm nộ khí, Giảm 20% công duy trì trong 2 hiệp [Do Tôn Thượng Hương xuất chiêu]
Hoàng Cái
Chu Thái
Gây sát thương Vật công 390% cho 1 kẻ địch, Mục tiêu tử vong sẽ gây sát thương cho mục tiêu mới [ Do Hoàng Cái xuất chiêu]
Lăng Thống
Tào Hồng
Gây sát thương Vật công 240% cho 1 kẻ địch, Tăng 40% né cho bản thân duy trì 1 hiệp [ Do Lăng Thống xuất chiêu]
Lữ Bố
Điêu Thuyền
Gây sát thương vật công 164% cho toàn bộ kẻ địch,Tăng 50% chính xác và bạo kích cho bản thân, 15% gây choáng [Lữ Bố xuất chiêu]
Tả Từ
Hoa Đà
Gây sát thương Ma công 227% cho 3 kẻ địch có sát thương cao nhất , 80% giảm 20 điểm nộ khí , tăng 15% né cho team mình, duy trì trong 2 hiệp [Do Tả Từ kích hoạt]
Đổng Trác
Hoa Hùng
Gây sát thương vật công 144% cho toàn bộ kẻ địch , Tăng 40% công và né tránh cho bản thân duy trì trong 2 hiệp
Trương Giác
Vu Cát
Gây sát thương Ma công 219% cho 3 kẻ địch ,50% giảm 20 điểm nộ khí, tăng 50% công và bạo kích [Trương Giác kích hoạt]
Nam Hoa Tiên Tử
Công Tôn Toản
Gây sát thương Ma công 315% cho 1 kẻ địch, tăng 40% chính xác và bạo kích cho team mình duy trì trong 2 hiệp [Do Nam Hoa Tiên Tử kích hoạt]
Mạnh Hoạch
Chúc Dung
Gây sát thương Vật công 137% cho toàn bộ địch, 50% Gây trạng thái hóa đá duy trì 1 hiệp, tăng 50% chính xác [ Do Mạnh Hoạch xuất chiêu]
Nhan Lương
Văn Sửu
Gây sát thương Vật công 152% cho 1 hàng trước địch, tăng 65% chính xác và bạo kích [ Nhan Lương kích hoạt]

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Chủ Công dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ.

====================================================

Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng - Hợp Kích 36 thế, Xưng Đế Thiên Hạ.

Được vận hành bởi đội ngũ Ngộ Không Truyền Kỳ, Lục Địa Huyền Bí, Thần Kiếm 3D - Hardcore SohaGame

Tải Game: nguhotuong.vn/download

Nạp Thẻ: nap.nguhotuong.vn

Fanpage: fb.com/tieutieunguhotuong

Đại Bản Doanh: fb.com/groups/381855808922931

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 nhánh 1

tieu tieu ngu ho tuong ngu ho tuong tiểu tiểu tieu tieu  ngu ho tuong

Game SG140